Khitrov

Anatoly Anatolievich

Founder, owner

Education

Heriot Watt University, Edinburgh Business School, MBA. Higher, specialty: Ā«FinanceĀ». Master of Biochemistry and Biotechnology.

Khitrov Anatoly Anatolievich
Khitrov Anatoly Anatolievich
Basarygin Artem Sergeevich
Egorova Elena Ivanovna
Kubareva Marina Mikhailovna
Gladkova Oksana Evgenievna
Chubarova Marina Anatolievna
Kalyuzhny Alexey Igorevich
Vinogradova Julia Aleksandrovna
Vershinin Vladimir Sergeevich
Kultyugin Alexey Yurievich
Stepanov Dmitry Nikolaevich